Liljeholmskajens

VÅRD

CENTRAL

BVC

Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.

BVC JOLLEN HAR AVSLUTAT SIN VERKSAMHET DEN 31 DECEMBER 2017.

 

Din nya barnavårdcentral kan begära ut journaler kostnadsfritt genom att kontakta oss på 08-709 09 90.

 

Vi vill tacka alla barn och föräldrar för ett fint samarbete!