Aktuellt

 

Liljeholmskajens

VÅRD

CENTRAL

BVC

Influensa

 

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

 

Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år är det svårt att undvika spridning. Du kan börja smitta andra redan ett dygn innan symtomen bryter ut hos dig, och kan alltså vara smittbärare utan att veta om det. Du smittas via andningen samt genom droppkontakt. Smittrisken är större inomhus än utomhus.

 

Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation. Om du tillhör en riskgrupp, till exempel är äldre än 65 år eller har hjärt- eller lungproblem, ökar risken för följdsjukdomar och du brukar därför rekommenderas att

Vårt vårdutbud

  • Läkare
  • Distrisskötersfska
  • Sjuksköterska
  • Diabetes
  • Hemsjukvård
  • Provtagning
  • Vaccinationer
  • Barnavårdcentral
  • Kurator

Öpetider

 

Må-fr

08.00 -17.00

 

 

Influensakampanjen börjar den 7/11och håller på till och med den 28/2-2018.

 

Vi erbjuder drop-in tider onsdagar och torsdagar mellan kl 15-16.

 

 

Välkomna